Hopp til innhold

Personvern

Når du er i kontakt med oss, for eksempel ved at du besøker våre nettsider eller gjennomfører kjøp i våre nettbutikker, og enten det er som privatperson eller som kontaktperson hos en forretningskunde eller leverandør, så behandler Brav personopplysninger om deg.


Brav behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen, og gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger.


Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvar

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Brav Norway AS (heretter Brav). Kontaktinformasjonen til Brav er:


Adresse:
Postboks 814,
Blåswixvegen 5, NO-2624 Lillehammer, Norge

E-post: gdpr@brav.com

Telefon: 61 22 21 00

Org.nr.: 920 404 499


For spørsmål eller kommentarer du måtte ha om vår behandling av personopplysninger, eller for utøvelse av dine rettigheter, kan du kontakte gdpr@brav.com .

Hva dine personopplysninger brukes til

Vi samler inn og behandler dine personopplysninger til følgende formål:


Etablering og administrering av kundeforholdet.
For å etablere og administrere ditt kundeforhold behandler vi din alminnelige kontaktinformasjon, som ditt navn, epostadresse, telefonnummer samt betalingsopplysninger. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling. Behandlingsgrunnlaget for behandlingen for deg som er forbrukerkunde er å oppfylle avtalen vi har inngått med deg. Dersom du er kontaktperson for forretningskunde/leverandør er behandlingsgrunnlaget berettiget interesse..


Vi samarbeider med anerkjente transportører for transport av dine bestilte varer. I den forbindelse utleverer personopplysninger (navn, adresse og telefonnummer) som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Behandlingsgrunnlaget er å fullføre vår avtale med deg.


Lagring/oppbevaring av ordre- og fakturahistorikk
Vi oppbevarer ordreinformasjon for bruk i regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Behandlingen er enten nødvendig for å oppfylle en avtale med deg som forbrukerkunde, eller vår berettigede interesse når du er kontaktperson for forretningskunde/leverandør.


Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og annen relevant informasjon om vår virksomhet
For å kunne kommunisere tilbud, tips, nyheter, konkurranser eller annet som vi tror vil være relevant for deg, behandler vi ditt navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen, som regel forbrukerkunde eller kontaktperson hos forretningskunde.


Markedsføring i våre egne digitale flater
For at din kundeopplevelse skal bli best mulig, ønsker vi å markedsføre våre produkter og tjenester ved å tilpasse innhold på våre nettsider basert på dine personopplysninger, innstillinger, preferanser og kjøps- og bruksmønster. Informasjonen som brukes avhenger av om du abonnerer på vårt nyhetsbrev, eller om en kunde eller besøkende. Det rettslige grunnlaget for behandling er berettiget interesse.


Markedsføring i andres digitale flater
For å sikre at vi viser deg relevante annonser på andre digitale flater sammenstiller vi personopplysninger vi har om deg og knytter din e-postadresse og ditt mobilnummer med tilsvarende identifikator og personopplysninger hos det aktuelle mediet. Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Baseres markedsføringen på informasjonskapsler, gjelder vår policy for bruk av informasjonskapsler.

Informasjon om potensielle kunder og leverandører
Av kommersielle hensyn behandler vi kontaktinformasjon som navn, telefonnummer og e-post om potensielle kunder og leverandører Behandlingsgrunnlaget er vår berettiget interesse knyttet til ivaretakelse av kommersielle hensyn ved vår virksomhet.


Rekruttering
Dersom du søker på en av våre stillinger, eller sender oss en åpen søknad vil vi behandle de personopplysningene du sender oss i for eksempel din CV, søknad, dine attester, ditt vitnemål, eventuelle uttalelser fra referanser, interne vurderinger/intervjureferater, eventuelle personlighetstester og evnetester. Behandling av personopplysningene er nødvendig for å gjennomføre tiltak før en eventuell avtaleinngåelse med Brav. 


Dersom du samtykker, beholder vi søknadsdokumentasjonen din etter en rekrutteringsprosess er avsluttet, for å kunne vurdere deg for andre relevante stillinger i Brav.


Sikkerhet
For å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester, og for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk av tjenester behandles logger på servere, avdekking, oppklaring og oppfølgning av sikkerhetshendelser mv. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettiget interesse til blant annet å avdekke svindel eller misbruk av våre tjenester eller betalingsmetoder. Vi har vurdert det slik at denne behandlingen er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet og hindre uautorisert utlevering av personopplysninger.

Informasjonskapsler

På våre nettsider bruker vi enkelte informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes blant annet til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.


Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.


Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere. Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.


Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til vår bruk av disse informasjonskapslene ved å gå inn på innstillinger på nettleseren og tømme data om informasjonskapsler.


Utlevering av personopplysninger til andre

Vi vil ikke utlevere eller overføre dine personopplysningene til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering.


For å kunne yte våre tjenester på en sikker måte må Brav i noen grad benytte tredjeparter til å behandle personopplysninger på våre vegne. Når dette er nødvendig sikrer vi at disse tredjepartene gjennom en databehandleravtale overholder våre og den til enhver tid gjeldende lovgivnings krav til behandling og bruk av personopplysninger.


Vår betalingsløsning for handel i vår nettbutikk driftes av Klarna. Vi utleverer personopplysninger nødvendige for gjennomføring av betalingsoppdraget til Klarna. Klarna er behandlingsansvarlig for, og samler selv inn, informasjonen som er nødvendig for transaksjon mot bank.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Klarna Privacy Policy


Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.


Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.


Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget bestemmer det. Dette gjelder for eksempel bokførings- og regnskapsregler.


Dine rettigheter

Du har som registrert hos Brav mange rettigheter når det behandles personopplysninger om deg. Du kan utøve dine rettigheter ved å ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen én måned. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.


Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke ved å ta kontakt via support@ulvang.com. Ved avmelding via nyhetsbrev er det enkleste å klikke på avmeldingslenken i vårt nyhetsbrev.

Innsyn i egne personopplysninger


Du har rett til å få innsyn i personopplysningene dine, som blant annet:


  • hvilke personopplysninger som er registrert om deg
  • informasjon om hvor personopplysningene er hentet fra
  • hva personopplysningene skal brukes til
  • hvem personopplysningene utleveres opplysningene til
  • hvor lenge dine personopplysninger lagres


Korrigering og retting av personopplysninger

Du kan be oss om å rette eller supplere personopplysninger som er misvisende eller feilaktig.


Sletting av personopplysninger

Du kan også be oss om å slette personopplysninger om deg i gitte situasjoner. Dersom det finnes et lovgrunnlag for videre behandling, for eksempel i regnskapslovgivning, kan det være grunn til at enkelte personopplysninger ikke kan slettes.

Begrense behandlingen av personopplysninger


I noen situasjoner kan du be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine. Dette gjelder dersom:


  • du mener at personopplysningene er uriktige
  • du protesterer mot behandlingen


Protestere mot en behandling

Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger, dersom vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i våre tjenester eller på bakgrunn av en interesseavveiing (berettiget interesse).


Dataportabilitet

For de tjenestene vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller avtale, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til en annen leverandør.


Klager

Vi håper du vil si ifra til oss dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, eller om du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Du kan enkelt ta kontakt med oss ved å sende mail til [gdpr@brav.com). Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.


Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester, behandlingen eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre at vi oppdaterer personvernerklæringen slik at personvernerklæringen reflekterer den faktiske behandlingen av personopplysningene.


Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi informere deg gjennom kontaktopplysningene vi har om deg.


Sist oppdatert 28.02.2024